Jaula de ganado desquició la carretera 120  El Sol de San Juan del Río